INFORMACJA PRASOWA

W I FAZIE WEZWANIA NA AKCJE MEDIACAP SA ZŁOŻONO ZAPISY NA 12% AKCJI

PO ROZLICZENIU I FAZY WEZWANIA WZYWAJĄCY POSIADAĆ BĘDĄ 76,37% AKCJI

ZAPISY W II FAZIE WEZWANIA TRWAJĄ DO 2 GRUDNIA BR.

 

Warszawa 19 listopada 2021.

 

W I fazie zapisów w ramach wezwania na akcje Mediacap SA ogłoszonego przez Ravenmedia sp. z o.o., zapisami została objęta liczba 2.257.663 akcji, stanowiących 12% głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Po rozliczeniu transakcji nabycia akcji, na które złożono zapisy w I fazie wezwania, wzywający posiadać będą 14.373.208 akcji Mediacap SA, stanowiących 76,37% głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Wezwanie na akcje Mediacap SA jest przeprowadzane w dwóch fazach – zapisy w I fazie trwały od 3 do 18 listopada br., dniem transakcji nabycia będzie 23 listopada, a dniem rozliczenia 25 listopada. II faza wezwania rozpoczęła się 19 listopada i potrwa do 2 grudnia. Dniem transakcji nabycia będzie 7 grudnia, a dniem rozliczenia 9 grudnia.

Akcje objęte wezwaniem nabywane są po cenie 3,25 zł za każdą akcję, czyli 11% powyżej średniego kursu z GPW z 3 miesięcy, 20% powyżej kursu z 6 miesięcy i 12% powyżej kursu zamknięcia z dnia 12 października br.

 

„Z satysfakcją przyjęliśmy wysoką liczbę zapisów w pierwszej fazie wezwania. Potwierdza ona jakość naszej oferty dla inwestorów i ich chęć skorzystania z możliwości wyjścia ze spółki z dużą premią. Z optymizmem oczekujemy efektów II etapu wezwania. Zachęcam wszystkich niezdecydowanych do złożenia zapisów w II fazie - płynność na akcjach Mediacap po zakończeniu wezwania może bowiem mocno utrudniać wyjście z inwestycji w przyszłości – mówi Jacek Olechowski, główny akcjonariusz Mediacap S.A. i jeden z Wzywających.