Komunikat prasowy: ponowne wezwanie na akcje MEDIACAP SA.

Warszawa 13 października 2021. Ravenmedia sp. z o.o., podmiot reprezentujący porozumienie, w którego skład wchodzą Posella IF1 Limited; Posella Limited; Pan Jacek Olechowski; Pani Edyta Gurazdowska; Pan Marcin Jeziorski; Pan Artur Osuchowski; oraz Ravenmedia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Wzywający”) ogłosiło dzisiaj wezwanie („Wezwanie”) do zapisywania się na sprzedaż 6.703.994 akcji spółki Mediacap S.A. („Spółka”), stanowiących 35,62 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Wzywający zamierzają osiągnąć stan, w którym w wyniku przeprowadzenia Wezwania, łącznie będą posiadać 18.819.539 akcji Spółki (tj. wszystkie akcje Spółki), uprawniające do 18.819.539 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Obecnie Wzywający posiadają łącznie 12.115.545 akcji Spółki, dających 64,38% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Akcje objęte wezwaniem nabywane będą po cenie 3,25 zł za każdą akcję, czyli 11% powyżej średniego kursu z GPW z 3 miesięcy, 20% powyżej kursu z 6 miesięcy i 12% powyżej kursu zamknięcia z dnia 12 października br.

Wezwanie zostanie przeprowadzone w dwóch fazach:

  • w I fazie zapisy rozpoczną się 3 listopada i potrwają do 18 listopada, dniem transakcji nabycia będzie 23 listopada, a dniem rozliczenia 25 listopada br.
  • w II fazie wezwania zapisy rozpoczną się 19 listopada i potrwają do 2 grudnia, dniem transakcji nabycia będzie 7 grudnia, a dniem rozliczenia transakcji 9 grudnia br.

Ogłoszone wezwanie jest bezwarunkowe. Wzywający zamierzają nabyć do 100% akcji Spółki i głosów na walnym zgromadzeniu oraz podjąć działania w celu doprowadzenia do wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym GPW. W przypadku nabycia wystarczającej liczby akcji oraz głosów na walnym zgromadzeniu, Wzywający zamierzają przeprowadzić przymusowy wykup akcji Spółki na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W sierpniu br. wezwania nie udało się sfinalizować ze względów formalnych, ale nasze plany nie zmieniły się. Od zdecydowanej większości akcjonariuszy, zarówno indywidualnych jak i instytucjonalnych, dostaliśmy wówczas jasny sygnał, że są oni zainteresowani sprzedażą swoich akcji po cenie 3,25 zł. Zdecydowaliśmy się na ponowne wezwanie, tym razem już bez warunków dotyczących jakichkolwiek progów. Podtrzymujemy chęć delistingu z GPW oraz, jeśli skupimy odpowiednią liczbę akcji, także przeprowadzenia procedury przymusowego wykupu akcji” – mówi Jacek Olechowski, główny akcjonariusz Mediacap S.A. i jeden z Wzywających.

W ogłoszonym wezwaniu wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom Akcjonariuszy, którzy byli rozczarowani brakiem możliwość sprzedaży akcji w lecie. Wezwanie podzielone zostało na dwie fazy – Akcjonariusze, którzy zdecydują się odpowiedzieć na wezwanie w pierwszej fazie otrzymają pieniądze szybciej, już 25 listopada. Ci, którzy będą chcieli dłużej poczekać z decyzją będą mogli odpowiedzieć aż do 2 grudnia. Niska płynność na naszych akcjach jest problemem, stąd propozycja, która daje możliwość zrealizowania zysku w ciągu kilku tygodni, bez oglądania się na decyzje pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych” – dodaje Jacek Olechowski.

Podmiotem pośredniczącym w Wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Mediacap S.A. jest mBank S.A. – Biuro Maklerskie mBanku.

Pełna treść wezwania została opublikowana na stronie:

https://www.mdm.pl/ui-pub/site/analizy_i_rynek/informacje_z_rynku/wezwania_i_zaproszenia_do_sprzedazy