Komunikat prasowy w związku z podniesieniem ceny w wezwaniu na akcje MEDIACAP S.A. do 3,25 PLN za akcję