Otrzymanie odpowiedzi Wzywających na pisemne oświadczenie Akcjonariuszy w sprawie Wezwania

Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu raportu bieżącego nr 32/2021 z dnia 12.11.2021 r. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał pismo od Ravenmedia sp. z o.o., jako podmiotu reprezentującego porozumienie, w którego skład wchodzą Posella IF1 Limited; Posella Limited; Pan Jacek Olechowski; Pani Edyta Gurazdowska; Pan Marcin Jeziorski; Pan Artur Osuchowski; oraz Ravenmedia sp. z o.o. z siedziba w Warszawie ("Wzywajacy"), stanowiące odpowiedź Wzywających na oświadczenie MetLife Dobrowolny Fundusz Emerytalny oraz Familiar S.A. SICAV-SIF (dalej łącznie: "Fundusze") w związku z ogłoszonym przez Wzywających 13 października 2021 r. wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta ("Wezwanie").

W piśmie tym Wzywający wskazują, że chcą przypomnieć wszystkim uczestnikom procesu wezwania, a w szczególności akcjonariuszom Spółki, że:

a. decyzja o odpowiedzi (lub jej braku) na wezwanie poszczególnych akcjonariuszy nie będzie miała wpływu na realizację samego wezwania, gdyż nie posiada ono żadnych progów minimalnych,

b. w najbliższy czwartek, 18 listopada br. upływa pierwszy termin odpowiedzi na wezwanie. Akcjonariusze, który zdecydują się na odpowiedź w tym terminie:

- otrzymają 3,25 zł za każdą akcję nie później niż do dnia 25 listopada 2021 r.,

- otrzymają dopłatę do ceny do dnia 9 grudnia 2021 w przypadku zwiększenia ceny wezwania przed upłynięciem drugiej fazy wezwania,

- nie będą zobowiązani do jakichkolwiek zwrotów ceny w przypadku obniżenia ceny wezwania przed upłynięciem drugiej fazy wezwania,

 c. zaproponowana cena 3,25 zł daje akcjonariuszom:

- 20% premii wobec średniego kursu MCP za 6 miesięcy poprzedzających wezwanie,

- 11% premii wobec średniego kursu spółki za 3 miesiące poprzedzającego wezwanie,

d. jako Wzywający obserwują zdecydowanie lepsze tempo zapisów w obecnym wezwaniu niż w poprzednim, stąd z optymizmem patrzą na jego końcowe efekty. Według Wzywających jest to logiczne w kontekście tego, że pod koniec lipca blisko 90% akcjonariuszy już raz zdecydowało się zapisać na wezwanie po tej samej cenie.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne