Otrzymanie pisemnego oświadczenia Akcjonariusza w sprawie Wezwania

Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2021 z dnia 12 listopada 2021 r., informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał pismo podpisane przez przedstawicieli Familiar S.A. SICAV-SIF (dalej: "Fundusz") zaadresowane do Emitenta oraz Ravenmedia sp. z o.o. (dalej: "Wzywający") w związku z ogłoszonym przez Wzywającego i inne osoby, 13 października 2021 r., wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ("Wezwanie").

W piśmie tym Fundusz oświadczył, że w związku z komunikatem z dnia 30 listopada 2021 r. dotyczącym zmiany ceny akcji Spółki określonej w Wezwaniu oraz pismem Funduszu z dnia 12 listopada 2021 r., Fundusz weźmie udział w Wezwaniu po cenie 3,50 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) za akcje.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne