PREZENTACJA INWESTORSKA 04/2021

Prezentacja MEDIACAP pokazana inwestorom w kwietniu 2021 r.