PREZENTACJA INWESTORSKA 06/2021

Prezentacja MEDIACAP pokazana inwestorom w czerwcu 2021 r.