PREZENTACJA WYNIKÓW ZA H1 2019

Omówienie wyników grupy kapitałowej MEDIACAP SA za H1 2019