PREZENTACJA WYNIKÓW ZA H1 2020

Omówienie wyników Grupy Kapitałowej MEDIACAP SA za H1 2020.