PREZENTACJA WYNIKÓW ZA Q1 2020

Omówienie wyników Grupy Kapitałowej MEDIACAP SA za Q1 2020.