PREZENTACJA WYNIKÓW ZA Q1 2021

Omówienie wyników Grupy Kapitałowej MEDIACAP SA za Q1 2021.