PREZENTACJA WYNIKÓW ZA Q3 2018

Omówienie wyników grupy kapitałowej MEDIACAP SA za Q3 2018