PREZENTACJA WYNIKÓW ZA Q3 2019

Omówienie wyników grupy kapitałowej MEDIACAP SA za Q3 2019.