PREZENTACJA WYNIKÓW ZA ROK 2019

Omówienie wyników MEDIACAP SA oraz Grupy Kapitałowej MEDIACAP SA za rok 2019.