Szacunkowe przychody MEDIACAP SA za III kwartał 2018

Zarząd MEDIACAP SA szacuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży w III kwartale 2018 wyniosły 21 mln PLN (wzrost o 17% w porównaniu do III kwartału 2017).

W III kwartale 2018 dynamiczne wzrosty kontynuował przede wszystkim segment Marketing. Przychody wzrosły o 12% r/r w grupie S/F oraz o ponad 100% r/r w Talent Media. Platforma Plastream prowadziła w tym czasie prace związane z Plastream Retail – między innymi testowanego przez Żabkę - i osiągnęła sprzedaż na poziomie 360 tys. PLN. Opinie.pl zanotowały kolejny wzrostowy kwartał, czym częściowo zrównoważyły słaby wynik sprzedaży konsultingowej części IQS.

 

Zgodnie z założeniami Strategii 2020 najszybsze wzrosty zanotowały platformy technologiczne Opinie.pl, TalentMedia i Plastream, a w sumie ich przychody w III kwartale 2018 wyniosły ponad 8 mln PLN, co oznacza wzrost o 90% r/r. W ciągu III kwartału Grupa intensywnie rozwijała nowy moduł AI Plastream Retail, komercjalizowała nową platformę performance media Booost oraz platformę mikroinfluencerów TalentTube. Pomimo znacznych nakładów poniesionych w obszarach, które nie generują jeszcze pozytywnego wyniku, Zarząd oczekuje dodatniej dynamiki skonsolidowanego zysku EBITDA.

„Trzeci kwartał 2018 był dla grupy MEDIACAP udanym okresem. Zgodnie z założeniami Strategii 2020 intensywnie rozwijamy technologiczne obszary działalności. W ramach Grupy S/F pierwsze przychody zaczęła przynosić platforma performance marketingowa Booost, a uruchomiona w czerwcu pierwsza w Polsce platforma mikroinfluencerów TalentTube, przeprowadziła kilkanaście pierwszych kampanii. Do sieci Talent Media w tym okresie dołączyło kilku kolejnych znanych youtuberów. Z kolei technologia Plastream Retail będzie istotnym elementem w nowym koncepcie sklepów Żabki. Na bazie naszej platformy sztucznej inteligencji, dzięki partnerstwu z Noatech, pomagamy Żabce automatyzować tzw. check-out przy kasie. Koncepcja została bardzo ciepło przyjęta i będzie rozwijana. Cieszymy się, że duzi gracze doceniają nasze rozwiązanie i widzą wartość płynącą z naszych rozwiązań.” - mówi prezes zarządu MEDIACAP Jacek Olechowski.

MEDIACAP SA podąża za zmianami w sposobie konsumpcji mediów przez współczesnych odbiorców i analogicznymi zmianami w alokowaniu pieniędzy przez reklamodawców. Kluczem do zdecydowanie wyższych wyników będzie rozwój technologiczny. W ogłoszonej „Strategii 2020” MEDIACAP SA prognozuje, że łączne przychody z należących do niej platform technologicznych wyniosą w roku 2020 blisko 80 mln PLN.